• PERSOANE JURIDICE

  - formular de finantare PJ si garant
  - acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare pentru Solicitant (societate) si pentru actionari / administratori
  - factura proforma emisa de furnizor 
  - specificatie tehnica in care sa se mentioneze carateristicile tehnice ale bunului finantat
  - certificatul de inmatriculare, actele constitutive si actele aditionale la actele constitutive;
  - hotarare a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care sa rezulte acordul actionarilor  /asociatilor privind achizitionarea bunului in leasing, precum si imputernicirea persoanelor ce reprezinta firma in negocierea si semnarea contractului de leasing
  - actul de identitate al persoanei care semneaza contractul de leasing
  - specimen de semnatura vizat de banca – conformat cu originalul de banca.
  - ultimelele doua bilanturi anuale disponibile vizate de Administratia Financiara insotite de balantele si anexele aferente
  - ultima balanta de verificare, semnata si stampilata;

  - formular de finantare PJ si garant

  - acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare pentru Solicitant (societate) si pentru actionari / administratori

  - factura proforma emisa de furnizor 

  - specificatie tehnica in care sa se mentioneze carateristicile tehnice ale bunului finantat

  - certificatul de inmatriculare, actele constitutive si actele aditionale la actele constitutive;

  - hotarare a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care sa rezulte acordul actionarilor  /asociatilor privind achizitionarea bunului in leasing, precum si imputernicirea persoanelor ce reprezinta firma in negocierea si semnarea contractului de leasing

  - actul de identitate al persoanei care semneaza contractul de leasing

  - specimen de semnatura vizat de banca – conformat cu originalul de banca.

  - ultimelele doua bilanturi anuale disponibile vizate de Administratia Financiara insotite de balantele si anexele aferente

  - ultima balanta de verificare, semnata si stampilata;