• PF

  - cerere finantare semnata de solicitant;
  - acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
  - factura proforma emisa de furnizor;
  - specificatie tehnica in care sa se mentioneze carateristicile tehnice ale bunului finantat, lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora;
  - documente de identificare : buletin/ carte identitate / pasaport
  - adeverinta venit/fisa fiscala semnata si stampilata de catre angajator aferenta anului fiscal anterior;
  - documente care atesta realizarea de alte venituri eligibile

  - cerere finantare semnata de solicitant;

  - acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;

  - factura proforma emisa de furnizor;

  - specificatie tehnica in care sa se mentioneze carateristicile tehnice ale bunului finantat, lista dotarilor standard si optionale precum si pretul acestora;

  - documente de identificare : buletin/ carte identitate / pasaport

  - adeverinta venit/fisa fiscala semnata si stampilata de catre angajator aferenta anului fiscal anterior;

  - documente care atesta realizarea de alte venituri eligibile